Banner

Disclaimer

21 juni 2021

De website euralcodezoeken.nl (verder deze website) is een particulier initiatief. Het is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het bepalen van een euralcode, zoals bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

Voor het gebruik van deze website gelden een aantal gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van de website, word je geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en die te hebben aanvaard.

Informatie op deze website

De beheerder van deze website streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de beheerder van deze website niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de geboden informatie.

Het zelfde geldt voor gebruik van de op deze website gebruikte rekenmodules. Hoewel ook die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn gemaakt, kan de beheerder een foutloze werking - en actualiteit van onderliggende normen - ervan niet garanderen. Daarom worden de berekeningen zo transparant mogelijk aangeboden, zodat jij als gebruiker de uitgangspunten altijd kan controleren.

De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van een juridisch advies. Na doorlopen van de eural-systematiek, toont deze website een conclusie. Die conclusie is tot stand gekomen door het doorlopen van de systematiek door de gebruiker. De conclusie wordt daarom beschouwd als een conclusie van de gebruiker zelf.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder van de website aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen de beheerder van deze website en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

De website biedt de mogelijkheid om de beheerder van de site een e-mail te sturen. Hiervoor wordt een webformulier beschikbaar gesteld. De beheerder kan niet garanderen dat deze e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook kan de beheerder niet instaan voor de veiligheid van het e-mailverkeer. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging via e-mail te communiceren, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website bevat verschillende hyperlinks naar websites van derden. De beheerder van deze website heeft geen invloed op de inhoud van de websites van deze derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De beheerder van deze website aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Kosten voor gebruik en intelectuele eigendomssrechten

Het gebruik van deze website is in de regel gratis, de informatie op de website, inclusief eventueel gedownloade rapporten, zijn vrij te gebruiken. Het heeft tenslotte als doel je te ondersteunen. Er gelden dan ook geen beperkingen voor het gebruik van informatie op deze website. Mocht je informatie van deze website publiceren, dan is een bronvermelding wel zo netjes.

Op deze website worden advertenties getoond. Zo kan de beheerder van deze website de dienst kosteloos blijven aanbieden.